Úvod

Stranou ruchu měst, na pomezí Plzeňska a Karlovarska, leží polozapomenutý kout naší země. Kraj s bohatou historií a množstvím památek, kde se romantická krajina hlubokých lesů a stolových hor prolíná s kulturní krajinou po staletí obhospodařovanou generacemi našich předků. Kraj, kde ještě najdeme čistou přírodou, ticho a klid. Kraj, kde ještě noční obloha nepodlehla záři tisíců světel našich měst. Vydejte se s námi do míst, kde jsou hvězdy na dosah.

O PROJEKTU

Manětínská oblast tmavé oblohy je společný projekt několika obcí, astronomických institucí a místních spolků, zaměřený na ochranu nočního prostředí a hvězdné oblohy před světelným znečištěním v širším regionu Manětínska. Díky řídkému osídlení a svému venkovskému charakteru se oblast vyznačuje v rámci ČR výjimečně malým množstvím světelného smogu, zachovalým nočním prostředím a velmi dobrými podmínkami pro pozorování noční oblohy. Cílem projektu je udržet tento příznivý stav i do budoucna, aniž by to omezovalo život místních obyvatel. Zároveň chceme upozornit širokou veřejnost na možné důsledky stále rostoucího nočního osvětlení a ukázat, o co nás neuvážené osvětlování ochuzuje.

ZAKLÁDAJÍCÍ OBCE