Obloha nad Manětínskem

Jaká je tedy na Manětínsku tma? Z družicových snímků vyplývá, že v oblasti mezi Plzní a Karlovými Vary je jen málo významějších zdrojů světla, které by negativně ovlivňovaly noční prostředí. To není vzhledem k řídkému osídlení překvapivé. Ze zpracovaných dat vyplývá, že noční obloha v zenitu (tj. přímo nad hlavou) je zde zhruba o 30-50% světlejší v porovnání s nepoškozenou, přírodní oblohou. To je sice na Česko velmi dobrý výsledek, srovnatelný například s pohraničními horskými oblastmi, nicméně ukazuje, že ani zde nemůžeme spatřit hvězdnou oblohu v její plné kráse.

měření jasu oblohy
Měření jasu oblohy

Již několik let je prováděno měření pomocí jasoměru SQM v Žernovníku u Bezvěrova (viz. záznam na Skyquality.com) a příležitostně též na lokalitách Čbán u Nečtin a Bažantnice u Hvozdu. Tato místa jsou využívána amatérskými astronomy k pozorování a fotografování noční oblohy a tak jsou lokální pozorovací podmínky dobře známé. Z naměřených hodnot vyplývá, že zejména Žernovník a Čbán patří v rámci ČR k místům s velmi dobrými pozorovacími podmínkami. Obloha nad Bažantnicí je pak již zřetelně ovlivňována blízkostí Plzně. V získaných datech je možné dobře sledovat, jak se mění mění během roku. To je způsobeno zejména přirozenými faktory jako je například různá poloha Mléčné dráhy a ekliptiky v různých ročních obdobích. Fakt že pozorujeme tyto přirozené změny je dobrým znamením - ve městech s přesvícenou oblohou totiž nic podobného pozorovat nemůžeme, noční nebe je zde natolik světlé, že si Mléčné dráhy ani nevšimneme. Zajímavostí je, že Žernovník u Bezvěrova drží aktuální český rekord v "tmavosti oblohy". Za výjimečně příznivých atmosférických podmínek v dubnu 2009 zde byla zaznamenána hodnota typická spíše pro odlehlé vysokohorské nebo pouštní oblasti než pro střední Evropu. Za běžných pomínek zde ovšem taková tma není.

jas oblohy na různých místech
Jas oblohy na různých místech

V rámci příprav projektu Manětínské oblasti tmavé oblohy byl celý region podrobně zmapován i fotograficky pomocí celooblohové měřící sestavy. V tabulce níže naleznete snímky z jednotlivých stanovišť v podobě obyčejné fotografie i jasové mapy. Na základě těchto snímků jsme identifikovali hlavní zdroje světelného znečištění ovlivňující oblohu nad oblastí. Zároveň je možné velmi dobře porovnat místní pozorovací podmínky s jinými lokalitami - jako ukázku jsme zvolili Plzeň (stanoviště vedle hypermarketu Globus) a centrální oblast Národního parku Šumava, kde je nejlepší obloha v Česku. Je zřejmé, že Manětínsko si vůbec nevede špatně.

porovnání oblohy
Porovnání noční oblohy: Plzeň, Manětínsko, Šumava

lokalita souřadnice snímek oblohy jasová mapa
Hvozd 49°56'16“ 13°15'23“  Hvozd  jasová mapa Hvozd
Česká Doubravice 49°58'35“ 13°16'13“ Česká Doubravice jasová mapa Česká Doubravice
Újezd 50°00'05“ 13°10'52“  Újezd  jasová mapa Újezd
Stvolny 50°02'18“ 13°15'44“  Stvolny  jasová mapa Stvolny
Kolešov 50°03'55“ 13°11'21“  Kolešov  jasová mapa Kolešov
Brložec 50°03'33“ 13°03'30“  Brložec  jasová mapa Brložec
Žernovník 49°58'44“ 13°00'55“  Žernovník  jasová mapa Žernovník
Krašov 49°59'43“ 13°05'04“  Krašov  jasová mapa Krašov
Vojtěšín 49°55'15" 13°06'55“  Vojtěšín  jasová mapa Vojtěšín