Tisková zpráva: Manětínská oblast tmavé oblohy byla vyhlášena

slavnostní vyhlášení proběhlo  v pondělí 15. září 2014 od 10:00 v Manětíně.

ZAKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACE

LOGOTYP MOTO - černé na bílé_www

 • Obce Manětín, Nečtiny, Štichovice, Hvozd, Štědrá, Pšov, Bezvěrov, Krsy, Dražeň a Toužim
 • Hvězdárna a planetárium Plzeň
 • Česká astronomická společnost
 • ČSOP Manětínsko
 • Cesta z města, občanské sdružení
 • Pod střechou, občanské sdružení

NA TISKOVÉ KONFERENCI VYSTOUPILI

Michal Bareš (krátký úvod do problematiky světelného znečištění a představení Manětínské oblasti tmavé oblohy) – Česká astronomická společnost, Odborná skupina pro tmavou oblohu

Josef Gilbert Matuška (za vyhlašující obce) – starosta města Manětín

Jiří Grygar – čestný předseda České astronomické společnosti, Fyzikální ústav AV ČR

Pavel Suchan (informace o jiných oblastech tmavé oblohy: česko – polská Jizerská oblast tmavé oblohy a česko – slovenská Beskydská oblast tmavé oblohy) – Astronomický ústav AV ČR,
místopředseda České astronomické společnosti a předseda Odborné skupiny pro tmavou oblohu

KONTAKT A DOTAZY:

Pavel Suchan, suchan@astro.cz, 737 322 815 nebo
Josef Jíra, josef.jira@seznam.cz, 777 332 621.

INTERNETOVÉ STRÁNKY

www.manetinskatma.cz

SEZNAM VYHLAŠUJÍCÍCH OBCÍ A INSTITUCÍ SE JMÉNY ZÁSTUPCŮ, KTEŘÍ PODEPISUJÍ MEMORANDUM

Obec Toužim – místostarosta Roman Straka
Obec Hvozd – starostka Alexandra Nágrová
Obec Štichovice – starosta Martin Holota
Obec Krsy – starosta Jan Orosz
Obec Bezvěrov – starostka Iveta Mašková
Obec Štědrá – starosta František Pánek
Obec Pšov – starostka Helena Šmidmajerová
Obec Nečtiny – starosta Jiří Křemenák
Obec Manětín – starosta Josef Gilbert Matuška
Obec Dražeň – starostka Marie Koderová
Hvězdárna a planetárium Plzeň – ředitel Lumír Honzík
Česká astronomická společnost – čestný předseda Jiří Grygar
ČSOP Manětínsko – předseda Jaroslav Hruška
Cesta z města, občanské sdružení – předsedkyně Kamila Prchalová
Pod střechou, občanské sdružení – předseda Jiří Schierl

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MANĚTÍNSKÉ OBLASTI TMAVÉ OBLOHY

 • Rozloha: 346 km2 (0,4 % rozlohy ČR)
 • Počet obyvatel: 4487 (k r. 2013)
 • Hustota zalidnění: 13 obyvatel/km2 (průměr ČR 133 obyvatel/km2 )
 • Nadmořská výška: 350 – 825 m n. m.
 • Zúčastněné obce: Manětín, Nečtiny, Štichovice, Hvozd, Štědrá, Pšov, Bezvěrov, Krsy, Dražeň a Toužim (pouze část katastru) – na území kraje Plzeňského a Karlovarského.
 • Oblast je vyhlášena na základě dohody 10 obcí a dalších 5 subjektů. Stala se tak třetí oblastí tohoto druhu u nás. Vyhlašující obce a organizace se zde aktivně zapojí do ochrany nočního prostředí. Odbornou garanci převzala Česká astronomická společnost.

Manětínsko patří v rámci ČR k místům s nízkým světelným znečištění a zachovalým nočním prostředím. Region je jen řídce osídlen, nenachází se zde žádná větší města, průmyslové podniky, ani jiné významné zdroje umělého světla, které by negativně působily na noční přírodu.

MAPA S HRANICEMI MANĚTÍNSKÉ OBLASTI TMAVÉ OBLOHY

MOTO - MAPA Manětínská oblast tmavé oblohy pro volné užití

CITACE

Čestný předseda České astronomické společnosti Dr. Jiří Grygar říká: „Zdá se mi to až neuvěřitelné, že v České republice vzniká již třetí oblast tmavé oblohy. Tím se dostáváme na přední pozici v Evropě. Co mně ale těší ještě více, je to, že se tu k ochraně nejen tmavé oblohy, ale především nočního životního prostředí, scházejí spolu s astronomy samosprávy obcí a také místní spolky včetně ochrany přírody.“

Starosta Manětína Josef Gilbert Matuška„Měli bychom si vážit toho, že tu máme tmavou oblohu a snažit se ji zachovat. Nejde přitom jen o pozorování oblohy, ale také o přírodu.“

Ředitel Hvězdárny a planetária Plzeň Lumír Honzík„Vznik Manětínské oblasti tmavé oblohy vítáme. Na Manětínsko vyjíždíme s dalekohledy pravidelně již patnáct let na dvoutýdenní letní astronomické praktikum pro mladé astronomy a zároveň zde občas probíhají i některá další odborná pozorování. Již v minulém roce jsme navíc zahájili sérii pozorování oblohy pro veřejnost přímo v Manětíně doplněné přednáškami na astronomické téma. Podobné akce chystáme i do dalších míst, která jsou zahrnuta do tohoto projektu. Díky podpoře z grantu Plzeň 2015 teď navíc můžeme objekty na obloze lidem ukazovat lepším hvězdářským dalekohledem.“
Předseda ČSOP Manětínsko Jaroslav Hruška říká: „Na Manětínsku žije několik vzácných druhů sov, což je důkazem zdejší zachovalé přírody.“

NOČNÍ OBLOHA NA MANĚTÍNSKU

Česká astronomická společnost dlouhodobě monitoruje jas oblohy na několika stanovištích v oblasti. V rámci příprav Manětínské oblasti tmavé oblohy bylo rovněž provedeno podrobné měření stavu noční oblohy v celém regionu pomocí speciální celooblohové kamery. Výsledky měření ukazují, že nebe je zde podobně tmavé jako na horách nebo v národních parcích a panují zde příhodné podmínky pro pozorování noční oblohy a astronomických úkazů. Velmi dobře je viditelná Mléčná dráha, za příznivých okolností pak i některé vzácnější jevy jako např. zvířetníkové světlo. Zatímco na Manětínsku lze na nebi spatřit přes 2000 hvězd, ve velkým městech je to jen několik desítek či stovek. Mezi hvězdáři z Plzeňska je tento region oblíbenou destinací, pravidelně sem jezdí pozorovat a fotografovat objekty blízkého i vzdáleného vesmíru nebo meteorické roje.
Z měření dále vyplývá, že severozápad oblasti je tmavší než jihovýchod, kde se silněji projevuje vliv Plzně a přilehlých obcí. Většina světelného znečištění poškozujícího noční oblohu pochází z obcí a měst mimo oblast (Plzeň, Praha, Karlovy Vary, Kaznějov…), místní zdroje světla ovlivňují zejména své bezprostřední okolí.

Porovnání počítačově zpracovaných snímků celooblohové kamery z okraje Plzně, z Manětínska a z národního parku Šumava:

Foto 2 - Jasové mapy_Srovnání okrajPlzně-Manětínsko-Šumava_autor Michal BAREŠ_small

 

GRAF - Porovnání jasu oblohy - různá místa, autor Michal BAREŠ