Úpravy veřejného osvětlení v Manětíně

S příchodem jara byly v Manětíně a přilehlých osadách zahájeny práce na úpravách veřejného osvětlení. Cílem bylo správné nastavení svítidel tak, aby neoslňovala řidiče a světlo zbytečně nesměřovalo na oblohu. Zároveň byly vyčištěny kryty osvětlovacích těles, které vyžadují pravidelnou údržbu.

Při celkové revizi osvětlení v Manětíně bylo zjištěno, že se svítí i v místech, kde to již není nutné, například u zrušeného výrobního podniku. Tato svítidla byla demontována a později poslouží v místech, kde bude jejich světlo potřebnější.

Úpravy byly provedeny také v některých osadách, kde byly sloupy veřejného osvětlení příliš daleko od sebe. Problém s nedostatečným osvětlením se mnohdy řešil instalací výložníku (koncového ramene na sloupu veřejného osvětlení) do příliš svislé polohy, aby se dosvítilo „co nejdále“. Výsledek však byl kontraproduktivní, docházelo totiž k oslnění řidičů i chodců a tak bylo na silnici paradoxně vidět hůře. Výložníky těchto svítidel byly přihnuty do vodorovné polohy a v několika případech byla některá zdvojená, ale nevhodně umístěná svítidla nahrazena jedním, lépe směrovaným.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na úpravách veřejného osvětlení podíleli a přispěli tak ke zlepšení stavu nočního prostředí na Manětínsku.

lampa
Nesmyslně nainstalované svítidlo osvětlovalo místo silnice zahradu.
lampa
Výložník byl přihnut do vodorovné polohy a natočen tak, aby byla osvětená silnice a nikoliv zahrada.
lampa
Nevhodně nainstalovaná svítidla nad cestou ke zrušenému závodu.
lampa
Díky úpravě výložníků a vyčištění krytů bylo možné polovinu svítidel v nejhorším stavu demontovat a přitom zachovat osvětlení odpovídající provozu na komunikaci.
lampa
Nesmyslně umístěná svítidla oslňovala řidiče i chodce.
lampa
Díky úpravě výložníku a jeho natočení do správné polohy bylo možné druhé svítidlo demontovat a přitom zlepšit osvětlení komunikace.