Nové osvětlení průtahu Bezvěrovem

osvetleni Bezverov

V rámci rekonstrukce silničního průtahu Bezvěrovem (silnice I/20 z Plzně do Karlových Varů) došlo v roce 2017 i k výměně veřejného osvětlení. Původní osvětlení bylo již zastaralé, nesplňovalo patřičné technické normy a kromě toho bylo kvůli vypouklým spodním krytům vidět ze širokého okolí. Tomu se samozřejmě v Manětínské oblasti tmavé oblohy chceme pokud možno vyhnout, proto byly při vzniku oblasti přijaty Zásady šetrného osvětlování, které upravují právě případy rekonstrukce stávajícího osvětlení.

Díky dobré spolupráci starosty Bezvěrova pana Matouška, projektanta – firmy MM Projekt a České astronomické společnosti se podařilo nainstalovat nové osvětlení, které nejen že splňuje technické normy pro osvětlení frekventované komunikace 1. třídy, ale zároveň omezuje nežádoucí dopady na tmavé prostředí Bezvěrovska. Při příjezdu do Bezvěrova z obou stran tak dnes vidíte především dobře osvětlenou silnici, zatímco svítidla samotná jsou nenápadná. Při pohledu z okolí pak nová svítidla téměř nevidíte. Nově byla použitá moderní svítidla Hellux 131 s plochým spodním krytem, osazená sodíkovými výbojkami.

Přestože je v posledních letech trendem používat i ve veřejném osvětlení bílé LED diody, z hlediska dopadů na noční prostředí se jedná o dosti problematickou záležitost. Žlutooranžové sodíkové výbojky představovaly v dané situaci osvědčenou technologii a dobrou volbu ohleduplnou k životnímu prostředí. LED technologie se stále vyvíjí a každý rok přichází na trh nové a lepší produkty. Dnes tak již jsou k dispozici svítidla osazená žlutooranžovými diodami PC Amber, která jsou stejně šetrná k nočnímu prostředí jako sodíkové výbojky, avšak s vyšší energetickou účinností, lepší možností regulace a o něco lepším rozlišením barev. Pro obzvláště citlivá místa, kde je ochrana přírody důležitá (národní parky, chráněná území nebo třeba oblasti tmavé oblohy) se tak jedná o ideální variantu.