10 let Manětínské oblasti tmavé oblohy

Ač se to zdá neuvěřitelné, letos oslaví Manětínská oblast tmavé oblohy již 10 let od svého založení! To je samozřejmě příležitost k ohlédnutí a bilancování, ale také malé oslavě v podobě většího množství akcí, které letos budeme v regionu pořádat.

Vrátíme se ke kořenům a budeme hodnotit, jak se daří plnit poslání celého projektu: chránit zdejší výjimečné noční prostředí před světelným znečištěním, předávat informace o důležitosti přirozeného cyklu střídání světla a tmy pro nás i živou přírodu, ukazovat krásy noční oblohy a nabízet návštěvníkům oblasti nevšední zážitky.

Během roku bychom rádi navštívili všechny obce v regionu a nabídli místním obyvatelům, ale i přespolním návštěvníkům možnost dozvědět se více o oblasti tmavé oblohy a na vlastní oči se podívat na zdánlivě skrytý noční svět kolem nás i na hvězdy nad našimi hlavami. Z akcí, které připravujeme se můžete těšit například na:

  • 27.4. – Seminář o astrofotografii s přednáškou o putování za polární září – Environmentální centrum Krsy
  • Mobilní planetárium a pozorování bouřlivého Slunce
  • Můří noc – povídání o nočních motýlech a jejich odchyt pomocí světelného lákadla
  • Fyzikální pokusy a pozorování hvězd dalekohledy v klášteře v Teplé
  • Veřejná pozorování noční oblohy pomocí velkých dalekohledů na různých místech MOTO
  • 10.8. – Tradiční společné pozorování meteorů – Perseid – letiště Manětín
  • 12.9. – Oslava 10. narozenin MOTO za účasti významných hostů spojenou se zajímavými přednáškami, obnovou memoranda a tiskovou konferencí – Manětín

Přijměte prosím naše pozvání a pojďte zažít Manětínskou oblast tmavé oblohy: sami, s rodinou a přáteli nebo třeba společně námi na některé z veřejných událostí.

Akce pořádané u příležitosti 10. výročí založení Manětínské oblasti tmavé oblohy se konají pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka.